Kdo jsme

 

Slavonická renesanční, obecně prospěšná společnost vznikla v roce 2006 vedle zavedeného občanského sdružení, které ve Slavonicích působí od roku 1996. Společnost poskytuje služby stanovené zakládací listinou, především služby vzdělávání a osvěty. Centrem dění je Spolkový dům Slavonice, který organizace provozuje od roku 2007.

Od prosince 2022 společnost vystupuje pod novým jménem SPOLKOVÝ DŮM SLAVONICE, obecně prospěšná společnost. Podrobně o aktivitách organizace, hospodaření a o všem dalším najdete v kapitole projekty a výroční zprávy.

Údaje a kontakty

Spolkový dům Slavonice, obecně prospěšná společnost
Na Potoku 629, Slavonice 378 81,
IČ: 261 08 721,
ředitelka Olga Žampová, mobil + 420 602 571 087, E-mail sdslavonice@gmail.com
číslo běžného účtu: 3060524379 / 0800, Česká spořitelna, a.s.
web organizace: www.spolkovydumslavonice.cz

Projektové weby www.grasel.eu

Provozovna: Návštěvnické centrum Graselových stezek
Na Potoku 629, Slavonice 378 81
IČ provozovny: 1003688063

PROJEKTY

Přehled nejvýznamnějších projektů let, od roku 2006.

Revitalizace Spolkového domu – záchrana = přestavba a obnovení provozu bývalého Německého spolkového domu – kina, zakoupení domu od Města Slavonice 2006, příprava projektu 2007 – 2012, stavba 2012 – 2013, provoz v režimu závazné dlouhodobé udržitelnosti – plnění Plánu činnosti 2013 – 2033.
Projekt byl podpořen z Evropských fondů – Operační program životní prostředí – zázemí pro environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu (85%), ze státního rozpočtu ČR (5%) a z vlastních prostředků Slavonické renesanční, o.p.s. (10%). 

Graselovy stezky – pro rozvoj šetrné turistiky na Česko – rakouském pomezí. Budování stezek pro pěší výletníky místy, kde žil a „působil“ místní bandita Johana Georga Grasel. Jeho jméno dalo vzniknout hanlivému pojmenování „ty grázle“. V letech 2007 – 2021 jsou Graselovy stezky podporované obcemi a městy kolem kterých vedou, ze zdrojů fondu přeshraniční spolupráce INTERREG Rakousko – Česká Republika, z programů Krajského úřadu Jihočeského kraje a od sponzorů – především poskytovatelů služeb cestovního ruchu v území Graselových stezek. 

Zelené památky. Projekt byl v roce 2010 vytvořen na zakázku pro Státní fond životního prostředí ČR  – publikace, web, exkurze – o možnostech snižování energetické náročnosti památkově cenných budov.  

Rodičovské centrum Spolkový dům Slavonice. Pravidelné programy pro rodiče a děti od roku 2007. Každý týden jedno až dvě setkávání – pohybové, výtvarné programy, vzdělávání rodičů, poradenství, atp. V posledních letech i služby coworking – sdílení kanceláře Spolkového domu. Služby a programy Rodičovského centra finančně podporuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v rámci dotačního programu Rodina, Krajský úřad Jihočeského kraje v rámci programu Rodičovská centra Jihočeského kraje, Město Slavonice a od roku 2023 i MAS Jemnicko v rámci projektu komunitní práce. 

Znám, mám rád a pečuji – výukové programy pro žáky ZŠ a studenty SŠ, od roku 2010: … „ jen to, co znám, to mám rád a to chráním a pečuji“ Výukové programy na témata místního kulturního a přírodního dědictví, energetických úspor, zodpovědného spotřebitelství, socializační programy, atp. Výuka metodami neformálního vzdělávání, zážitkové pedagogiky, místně zakotveného učení, intepretace místního dědictví. Výukové programy půldenní až vícedenní pobytové, v zázemí vzdělávacího centra Spolkový dům, nebo venku v terénu. Vzdělávací projekt podpořen v roce 2010 – 2012 z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Krajského úřadu Jihočeského Kraje, v letech 2013 – 2023 z prostředků Ministerstva životního prostředí ČR.

Stálá expozice „Kde domo můj / Wo ist Mein Haim / 4 příběhy – 4 osudy“ interpretuje česko – německá historie 20. století ve čtyřech příbězích místních obyvatel, na ni navazují i výukové programy. Výukové programy k tématům historie 20. století ve Slavonicích finančně podporuje Ministerstvo školství a mládeže ČR (2017 – 20219), v rámci programu vzdělávání proti xenofobii a národnostní diskriminaci, Krajský úřad Jihočeského kraje v rámci programu Muzeí a expozic (2023) a ze zdrojů fondu přeshraniční spolupráce INTERREG Rakousko – Česká republika. Významným partnerem je Paměť národa v sekci Křižovatky konce války.

Projekt komunitní spolupráce „Clld OPZ+ MAS Jemnicko“, 2023 – 2025.  Anotace, aktivity projektu ZDE. 

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Společnost každoročně, od roku 2006, vydává o své činnosti a hospodaření Výroční zprávy.
Výroční zpráva 2022
Výroční zpráva 2021
Výroční zpráva 2020
Výroční zpráva 2019
Výroční zpráva 2018
Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2014
Výroční zpráva 2013
Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva 2011
Výroční zpráva 2010
Výroční zpráva 2009
Výroční zpráva 2008
Výroční zpráva 2007
Výroční zpráva 2006