SPOLKOVÝ Dům Slavonice

Slavonická renesanční, obecně prospěšná společnost vznikla v roce 2006. Hlavním cílem organizace je poskytovat služby stanovené zakládací listinou – vzdělávání, osvětu a poradenství, služby v oblasti šetrné turistiky, služby pro rodiny a děti. Dílčím cílem bylo i zachránit, obnovit a provozovat bývalý Německý, dnes SPOLKOVÝ DŮM. V něm provozuje SR, o.p.s. nabízí své SLUŽBY, PROGRAMY a PRONÁJEM. Dům je zázemím i dalších spolků = Spolkový dům.

Byl postaven v roce 1932 sdružením místních spolků, tehdy pod názvem Deutsches Haus. DO ROKU 1979 SLOUŽIL JAKO JEDINÉ SPOLEČENSKÉ ZÁZEMÍ SLAVONIC, POZDĚJI V NĚM BYLO KINO, ALE V ROCE 1986BYLA ZAHÁJENA PŘESTAVBA DOMU, V LETECH 1989 AŽ 2003 ZŮSTAL ROZESTAVĚNÝ DŮMNEVYUŽITÝ A CHÁTRAJÍCÍ.
OD ROKU 2003 O DŮM PEČUJÍ OPĚT MÍSTNÍ SPOLKY, PLÁNUJÍ JEHO ZÁCHRANU. V LETECH 2007 AŽ 2013, S PŘISPĚNÍM FONDU EVROPSKÉ
UNIE, PROŠEL DŮM ROZSÁHLOU PŘESTAVBOU A DNES SLOUŽÍ JAKO CENTRUM PRO VZDĚLÁVÁNÍ,OSVĚTU, ŠETRNOU TURISTIKU A KULTURU.
Kalendář akcí

Napište nám

13 + 7 =