Nabízíme, naše služby

VYUKOVÉ PROGRAMY – WORKSHOPY

Pod zastřešujícím názvem ZNÁM, MÁM RÁD A PEČUJI, nabízíme programy pro základní, střední, vysoké školy i jiné skupiny. Programy obsahují prvky zážitkové pedagogiky, interpretace místního dědictví a místně zakotveného učení. Výuka probíhá ve Spolkovém domě a venku, v terénu.  Programy mají svůj základní metodický rámec, který plníme jednotlivými aktivitami v minimálním rozsahu půl denního programu, nebo podle zájmu celodenní, nebo vícedenní program. Naše vzdělávací programy se věnují tématům:

EKOLOGIE – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

ARCHITEKTURA – STAVITELSTVÍ

HISTORIE 20. STOLETÍ

ROZVOJ OSOBNOSTI

foto

OBJEDNEJTE si u nás – proklik na formulář ,

Partneři výukových programů: Paměť národa, ÚSTR, Ministerstvo školství ČR, Mařížský park, ekofarma Penikov,

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Nabízíme tvůrčí vyžití pro děti, mládež i dospělé v kroužcích zájmového vzdělávání – tanec, cvičení, výtvarná a řemeslná tvůrčí činnost, hudba, nová média, jazyky.  

Aktuální nabídka:

Taneční dílna hip hopu                    týdně – středa                   16 – 18 hodin

Tančírna                                                 týdně – čtvrtek               17 – 18 hodin

Cvičení pilátes                                     týdně – čtvrtek                18 – 19 hodin

Cvičení tai-chi                                      2x měsíčně – pátek           17,30 – 19 hodin

Výtvarné dílny                                    1x měsíčně – víkend      16 – 19 hodin

OBJEDNEJTE si u nás – proklik na formulář

Fotky 3 – 6 vedle sebe

Partneři: Volba pro Slavonicko, taichi guru???, ak. mal. Zuzana Krajčovičová

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM

Návštěvnické centrum ve Spolkovém domě nabízí celoročně informace, mapy, pohledy, publikace, dárkové předměty, nabízíme průvodcovské služby. Budujeme síť pěších stezek v okolí – Graselovy stezky (prolink na samostatný web), udržujeme trasy, sázíme stromy.

Otevírací doba (obvyklá*)

září – červen                        úterý – pátek 10 – 16 hodin (a při programech – prolink na program)

červenec – srpen               denně 10 – 18 hodin V PROVOZU KAVÁRNA

OBJEDNEJTE si  – proklik na formulář (objednávkový/poptávkový ??), jeden stejný pro všechno, s výběrem z nabídky – prohlídka, výukový program, pronájem,

PRO RODINY

Ve Spolkovém domě provozujeme RODIČOVSKÉ CENTRUM. V něm se pravidelně setkávají rodiče s dětmi při programech – výtvarky pro ručičky, taneční a pohybové hry, výlety, besedy s odborníky i vzdělávání rodičů. Konkrétní nabídku najdete v kapitole PROGRAM.

Pro rodiny v těžké sociální situaci poskytujeme služby POTRAVINOVÉ POMOCI, ve spolupráci s Potravinovou bankou Jihočeského kraje.

Jsme členy Sítě mateřských center ČR, Rady dětí a mládeže jihočeského kraje – RADAMBUK. Jsme nositeli ocenění Společnost přátelská rodině.

COWORKING / sdílené kanceláře

Ve Spolkovém domě sdílíme kancelářské zázemí pro práci, vzdělávání, nebo relaxaci. K dispozici je počítač, připojení na internet, tiskárna i kopírka, uzamykatelné skříňky.  Součástí sdílených kanceláří je i sociální zázemí, kuchyňka a lobby.

Foto

OBJEDNEJTE si  – proklik na formulář (objednávkový/poptávkový ??), jeden stejný pro všechno, s výběrem z nabídky – prohlídka, výukový program, pronájem,