Spolkový dům Slavonice

Stránky ve výstavbě.

DŮM BYL POSTAVEN V ROCE 1932 SDRUŽENÍM
MÍSTNÍCH SPOLKŮ, TEHDY POD NÁZVEM
DEUTSCHES HAUS. DO ROKU 1979 SLOUŽIL
JAKO JEDINÉ SPOLEČENSKÉ ZÁZEMÍ SLAVONIC,
POZDĚJI V NĚM BYLO KINO, ALE V ROCE 1986
BYLA ZAHÁJENA PŘESTAVBA DOMU, V LETECH
1989 AŽ 2003 ZŮSTAL ROZESTAVĚNÝ DŮM
NEVYUŽITÝ A CHÁTRAJÍCÍ.
OD ROKU 2003 O DŮM PEČUJÍ OPĚT MÍSTNÍ
SPOLKY, PLÁNUJÍ JEHO ZÁCHRANU. V LETECH
2007 AŽ 2013, S PŘISPĚNÍM FONDU EVROPSKÉ
UNIE, PROŠEL DŮM ROZSÁHLOU PŘESTAVBOU
A DNES SLOUŽÍ JAKO CENTRUM PRO VZDĚLÁVÁNÍ,
OSVĚTU, ŠETRNOU TURISTIKU A KULTURU.

Spolkový dům Slavonice

SPOLKOVÝ DŮM SKRÝVÁ MNOHÉ ZAJÍMAVOSTI!
VE VNITŘNÍM OBLOŽENÍ DOMU, ZA BÍLÝMI DVÍŘKY,
NAJDETE PANELY STÁLÉ EXPOZICE
– „PŘÍBEH DOMU A LIDÍ, KTEŘÍ JÍM PROŠLI“.
DŮM SI MUŽETE ČÁSTEČNĚ SAMI, NEBO CELÝ
S PRŮVODCEM DŮKLADNĚ PROHLÉDNOUT,
BAVIT SE V NĚM, VZDĚLÁVAT, ČI ODPOČÍVAT.

Víceúčelový sál

KONTAKT

SLAVONICKÁ RENESANČNÍ O.P.S.
Na Potoku 629, 378 81 Slavonice
IČ: 261 08 721
tel: +420 602 571 087 
www.spolkovydumslavonice.cz

Novinky